Informacja o ochronie danych osobowych

Na podstawie rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że:

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Medyczne Sella Marta Madej w Obornikach Śląskich 55-120, ul.M C Skłodowskiej 12/3, tel.661743281.
  • Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b,d i art.9 ust.2lit.h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r., dalej RODO, w celu wykonywania na Państwa rzecz świadczeń zdrowotnych.
  • Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  • Dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 20 lat;
  • Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
  • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu.