Oferujemy:
  • Badania słuchu
  • Protetyka słuchu – dobór aparatów słuchowych
  • Tympanometria